Genç Çiftçi Kredisi 2024-2025 Kimlere Verilir? Şartları Nelerdir?

Genç çiftçi kredisi 2024-2025 yılında verildi, 2024-2025 yılında da bu kredi verilmeye devam edilecektir. Bu nedenle, genç çiftçi kredisi nedir? Kimler yararlanabilir? Şartları nelerdir? ve benzeri soruları soruyorsunuzdur. Bu yazımızda, tüm bu soruların cevabını bulabileceksiniz.

Genç çiftçi hibe kredisi, tarım ve hayvancılıkla uğraşmak isteyen vatandaşlarımız tarafından oldukça merak ediliyor. Her sene günncellenen belli bir miktara kadar kadar yararlanılması mümkün olan bu kredi, karşılıksızdır. Yani şartları yerine getirmeniz halinde geri ödemesi yapılmamaktadır. Bu nedenle de oldukça avantajlıdır.

Genç çiftçi kredisi alarak siz de kırsal alanda kendi projenizi hayata geçirebilirsiniz. Ancak öncesinde detayları bilmek ve nasıl başvurulacağını, koşulları öğrenmek gerekiyor. Bu yazımız, tamamen size kılavuzluk edecektir.

Genç çiftçi kredisi 2024-2025 nedir?

Genç çiftçi kredisi, İl Tarım ve Orman Bakanlığı Müdürlükleri aracılığıyla verilen bir kredi türüdür. Karşılığı yoktur, yani geri ödeme yapmazsınız. Faizsizdir. Bu nedenle, oldukça avantajlı bir kredi türüdür.

Hemen hemen her yıl bu program ilan edilmektedir. Bu programa her zaman başvuru yapmak mümkün değildir. İlan edilen başvuru tarihleri içerisinde bu krediye başvuru yapmalısınız.

Aynı zamanda, gerekli koşulları ve evrakları da hazırlamalısınız. Bu konuda daha detaylı bilgi vereceğim sizlere.

Degisebilen tutarlarda olan genç çiftçi hibe kredisi, aşağıdaki amaçlara ulaşmak adına verilir:

 • Tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması
 • genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi
 • gelir düzeyinin yükseltilmesi
 • alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması
 • kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesi

Proje karşılığında bu kredi verilmektedir. Bu nedenle, mutlaka bir projenizin olması gerekir. Proje ise başvuru ilanı verildiğinde elektronik ortamda doldurularak hazırlanır.

”Kırsal alanda yaşayan genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere ????? TL’ye kadar hibe ödenmesidir.”

Alacağınız ??? TL ile ancak aşağıdaki giderleri yapabilirsiniz:

 • Makine, ekipman, donanım, malzeme alımları
 • Fide
 • Tohum
 • Fidan
 • Misel
 • Torf
 • Yumurta
 • Arı
 • Boş kovan
 • Arılı kovan
 • Canlı hayvan alımı
 • Yeni tesis giderleri

Genç çiftçi hibe kredisi proje konuları nelerdir?

Üç farklı alanda proje konusu vardır. Bunlardan birisine başvuru yapmanız mümkündür. İşte o proje konuları:

Hayvansal üretime ilişkin proje konuları şu şekildedir:

 • Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği
 • Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği
 • Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi
 • Arı sütü, ana arı, polen ve benzeri arı ürünleri üretimi
 • İpekböceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı
 • Serbest sistem yumurta tavuğu yetiştiriciliği ve tesis yapımı

Bitkisel üretime ilişkin proje konuları şu şekildedir:

 • Kapama meyve bahçesi tesisi
 • Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği
 • Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği
 • Çok yıllık yem bitkisi yetiştiriciliği
 • Kültür mantarı üretimi ve tesis yapımı

Yöresel ürünler ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine ilişkin proje konuları şunlardır:

 • Çok yıllık tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi
 • Coğrafi işaretli, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim

Genç çiftçi kredisi 2024-2025 başvuru şartları

Herkes, genç çiftçi kredisine başvuru yapamaz. Başvuru şartlarını yerine getirenler, bu krediye başvuru yapabilmektedir. Genç çiftçi kredisi başvuru şartları şunlardır:

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 2. Bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün almamış olmak
 3. Okur-yazar olmak
 4. Başvuru tarihi itibarıyla, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı sayılanlar ile isteğe bağlı sigortalılık hükümleri kapsamında tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar ve Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen Toplum Yararına Çalışma Programlarından yararlananlar hariç, ücretli çalışan olmamak
 5. Başvuru tarihi itibarıyla örgün eğitime devam ediyor olmamak
 6. Başvuru tarihi itibari ile askerlik görevi ve cezai hükümlülüğü devam eden veya denetimli serbestliği olan kişi olmamak
 7. Başvuru tarihi itibarıyla Katma Değer Vergisi (KDV), gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak
 8. Hayvansal üretime yönelik, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 15 adet büyükbaş veya 50 adet küçükbaştan fazla hayvan sahibi olmamak
 9. Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 50 adetten fazla arılı kovan sahibi olmamak
 10. Arı sütü, ana arı, polen ve benzeri arı ürünleri üretimi konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla en az 50 adet arılı kovan sahibi ve TAB’a üye olmak
 11. Genç çiftçi hibeden faydalanmış, hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazandığı halde sözleşmeyi imzalamamış, hibe sözleşmesi iptal edilmiş olmamak
 12. Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak

Bu şartları sağlarım diyorsanız, siz de genç çiftçi hibe desteği programına başvuru yapabilirsiniz.

Genç çiftçi kredisi 2024-2025 başvurusu nasıl yapılır?

2025 yılında tekrar genç çiftçi kredisi ilan edilecektir. 2025 yılında ilan edildikten sonra belirtilen tarih aralıklarında kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Başvuru aşamaları şu şekildedir:

 1. İlk olarak internet üzerinden başvuru yapacaksınız.
 2. Gerekli bilgilerinizi girerek başvuru formunu doldurup çıktısını alacaksınız.
 3. Aldığınız çıktı ile birlikte gerekli belgeleri toplayıp dosya hazırlayacaksınız.
 4. Hazırladığınız dosyayı, İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bizzat elden teslim edeceksiniz.

Süreç, yukarıdaki gibi işleyecektir. Bilgilerinizin doğru olduğundan emin olmalısınız.

Genç çiftçi kredisi gerekli evraklar listesi 2024-2025

Genç çiftçi kredisinden yararlanabilmeniz için aşağıdaki belgeler ile dosya hazırlamanız gerekmektedir.

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi.
 • Ücretli çalışmadığına dair kendisine ve eşine ait SGK’ dan alınan belge.
 • Genç çiftçi başvuru dilekçesi. (Sistemden çıktı alıyorsunuz bu dilekçeyi, başka bir yerden temin etmeyiniz.)
 • Proje tanıtım formu. (Sistemden çıktı alıyorsunuz)
 • Taahhütname (Sistemden çıktı alıyorsunuz)
 • Gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmadığına dair kendisine ve eşine ait onaylı belge.
 • Diploma sureti veya okur-yazarlık belgesi; Okur Yazarlık Belgesi ve Diploma örnekleri, aslı görülmüştür olarak veya onaylı olarak kabul edilmiş olması gerekir. Okul terk (Tasdikname) belgesi program kapsamında Okur-Yazar Belgesi olarak kullanılabilecektir. Okullardan alınan “.Okulumuzdan Mezun Olmuştur.” İfadesi olan belgeler kişiye ait beyan olup sonrasında başvuru sahibinin örgün eğitime (Açık Öğretim – Açık Lise Hariç) devam ettiği tespit edilir ise başvuru reddedilip gerekli yaptırım ve cezai işlemler uygulanacaktır.
 • Arı sütü, ana arı, polen vb. arı ürünleri üretimi projesi konusuna başvuranlar için TAB tarafından onaylanmış üyelik belgesi.

Belgelerinizin tam ve eksiksiz olduğundan emin olunuz. Aksi takdirde, genç çiftçi hibe kredisinden yararlanamazsınız. Bu nedenle, olabildiğince dikkatli olmanız gerekmektedir.

Yorum yapın