Ölen Kişinin Kredi ve Kredi Kartı Borcu Ne Olur 2024-2025?

Günlük yaşamda insanın başına her şey geliyor. Ne yazık ki ölüm de bunlardan birisidir. Bankalardan kredi kullandıktan sonra kredi taksitleri bitmeden yaşama gözlerini yummak, herkesin başına gelebilme ihtimali olan üzücü bir durumdur.

Peki ama kredi müşterisi ölürse geri kalan kredi taksitleri ne olur? Ölen kişinin kredi taksitlerini kim öder? Ölen kişinin kredi borcu ne olur 2024-2025? Ya da ölen kişinin kredi kartı borcu ne olur? Böylesine üzücü bir durumda ölen kişinin kredi borcu silinir mi?

İşte bu yazımızda tüm bu soruları kapsamlı bir şekilde ele alıyoruz. Bu konuda aklınıza takılan tüm sorulara olabildiğince cevap vermeye çalışacağız. Yazımızın içerisinde cevabını bulamadığınız aklınıza takılan sorular olursa aşağıdaki yorum bölümünden sorunuzu bize iletmekten lütfen çekinmeyiniz. Uzman ekibimiz, sorularınızı en kısa sürede cevaplayacaklardır.

Ölen kişinin kredi borcu ne olur 2024-2025?

Eğer bir kredi müşterisi henüz taksitlerini ödemeden vefat etmişse bu durumda ilk bakılacak husus, hayat sigortasının olup olmamasıdır. Hayat sigortası, gerek konut kredisinde gerekse ihtiyaç ve taşıt kredilerinde kredi kullandırılırken yapılabilen bir sigortadır. Bu sigortanın olup olmaması sorunun cevabını doğrudan etkilemektedir. Ölen kişinin kredi borcunun ne olacağı sorusu, hayat sigortası olup olmadığına göre incelenerek değerlendirilmelidir.

Hayat sigortası varsa ölen kişinin kredi borcu ne olur?

Eğer ölen kişi kredi kullanırken hayat sigortası yaptırmışsa bu durumda, ölen kişinin kredi borcu, sigorta tarafından ödenecektir. Genel olarak baktığımızda, hayat sigortası bankalar tarafından müşterilerine zorunlu tutulmaktadır. Bankalar, hayat sigortası ile risklerinizi minimize ederler. Bu nedenle de müşterileri mutlak suretle tavsiye edilmektedir.

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi hayat sigortası sadece konut kredileri için yapılmaz. Taşıt ve ihtiyaç kredileri için de hayat sigortası yapılabilmektedir. Bu nedenle, ben her kredi türü için de hayat sigortası yaptırılmasının oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu durumda, sigorta geriye kalan tüm borcu ilgili bankaya ödeyecektir.

Ancak bazı şüpheli durumlarda sigorta şirketi, ölen kişinin kredi borcunu ödemekten çekinebilir. Borçlunun ölümünde intihar veya şüpheli durum söz konusu olursa bu durumda otopsi veya benzeri taleplerde bulunabilir. Yine hayat sigortası yapılırken kredi müşterisinin önemli bir rahatsızlığı varsa ve bu rahatsızlık sigorta şirketine bildirilmemişse bu durumda da sigorta şirketi, kredi borcunu ödemekten kaçınabilir.

Son olarak önemli bir noktayı daha vurgulamak istiyorum. Hayat sigortası, tüm kredi borcu için yapılmaktadır. Örneğin, krediyi kullanan kişi vefat etti. 120 ay vadeli konut kredisinin 100 taksidini ödedi. Bu durumda, sigorta şirketi 100 taksit tutarını ölen kişinin mirasçılarına, geri kalan 20 taksit tutarını ise bankaya yapmalıdır. Bu konuda, özellikle sigorta sözleşmesini çok iyi bir şekilde inceleyiniz. Eğer sigorta sözleşmesinde sigortanın kredi tutarının tamamı için yapıldığı yazıyorsa, yukarıda ifade ettiğim bu durumun takipçisi olun. Çünkü bazı sigorta şirketleri, bunu suistimal yapmakta ve görmezden gelmektedir.

Hayat sigortası yoksa ölen kişinin kredi borcu ne olur?

Eğer kredi müşterisi, kullandığı kredide hayat sigortası yaptırmamışsa bu durumda geri kalan borcu yasal mirasçıları üstlenmek durumunda kalacaktır. Ancak mirasçılar, ölen kişinin mirasını reddediyorlarsa bu durumda kredi borcunu ödemek zorunda kalmazlar. Fakat şunu da belirtelim ki, eğer miras reddedilirse ölen kişinin malvarlığı hakkında hiçbir şekilde hak talep edemezler. Çünkü kısmi olarak mirası reddedemezler. Ya mirası tamamen kabul, ya da tamamen reddedebilirler. Mirası tamamen kabul ederlerse borçlarını da kabul etmiş sayılırlar. Tamamen red ederlerse bu durumda ölen kişinin borçlarında da sorumlu olmazlar.

Hayat sigortası yoksa kredi için de kefil gösterildiyse bu durumda kefil de takip altına alınır. Kefil yoksa mirasçıların mirası reddedip reddetmeyeceklerine göre sonuç değişir.

Ölen kişinin kredi borcu silinir mi?

Bazı durumlarda bankalar, ölen kişinin kredi borcunu silebilmektedir. Bankaların ölen kişinin kredi borcunu silebilmesi için ölüm nedeninin doğal afetlerden kaynaklanması gerekmektedir. Örneğin, sel veya deprem gibi nedenlerden kredi müşterisi vefat etmişse bu durumda bankalar, politikaları gereği borcun tamamını silebilmektedir.

Ölen kişinin kredi kartı borcu ne olur 2024-2025?

Yukarıda kredi ile ilgili ne anlattıysak aynı ifadeler, kredi kartı borcu için de geçerlidir. Kredi kartı borcu olan bir kişi eğer vefat ederse hayat sigortası olup olmadığına bakılır. Hayat sigortası varsa kredi kartı borcunu sigorta şirketi karşılar. Eğer hayat sigortası yoksa bu durumda borç, mirasçılarına geçer. Mirasçıların mirası reddetmesi durumunda ise ölen kişinin kredi kartı borcunu ödemek zorunda kalmazlar. Eğer mirası reddetmek istemiyorlarsa, hayat sigortası olmaması durumunda kredi kartı borcunun tamamını mirasçılar ödeyecektir.

Bu durumda, mirasçılar, bankaya giderek borç durumunu sorgulatmalıdır. Yine bankada sigorta olup olmadığını araştırmalıdır. Eğer mirasçının borçlarını ödemek istemiyorlarsa redd-i miras yapmalıdır. Bu durumda, mirasçılar, ölen kişinin ne mal varlığı üzerinde ne de borçları üzerinde herhangi bir hak iddia edemezler.

Yorum yapın