KOBİ Destek Kredisi 2024-2025 Nasıl Alınır? (Faizsiz ve Düşük Faizli)

KOBİ destek kredisi konusu, 2025 yılında da oldukça fazla ilgi çekiyor. Açık söylemek gerekirse, faiz oranları çok yüksek olduğu için esnafımız, normal kredilerden ziyade uygun faizli ya da faizsiz kredileri kullanmak istiyor. Bu, oldukça normal ve mantıklı bir istektir. Çünkü kullanacakları kredinin borcu altında kimse ezilmek istemiyor. Bu sebeple, biz de bu yazımızda, esnaflarımızın kullanabilecekleri düşük faizli ve faizsiz KOBİ destek kredisi konusundan bahsedeceğiz.

Düşük faizli ve faizsiz KOBİ destek kredisi, sadece tek bir kredi programından ibaret değildir. Ülkemizde birden fazla KOBİ destek kredisi bulunmaktadır. Her birisinin özellikleri, faiz oranları, başvuru şartları ve kullanım koşulları farklılık göstermektedir. Bu farklılıklar nedeniyle hepsini ayrı ayrı sizlere aktarmak daha doğru olacaktır. Kafa karışıklığı yaratmamak adına böyle bir yöntemi tercih etmek oldukça sağlıklı olacaktır.

Bahsedeceğim kredi programları, KOBİ’lere özeldir. Küçük ve orta ölçekli esnafımız, bu kredilere başvuru yapabilir. Büyük ölçekli işletmelerin zaten anlatacağım bu kredilere ihtiyacı yoktur. Çünkü, anlatacağım bu kredilerin üst limitleri çok yüksek değildir. Genellikle, 200.000 TL’ye kadar KOBİ destek kredisi verildiğini ifade edebilirim.

Şimdi dilerseniz, KOBİ destek kredisi nedir, nelerdir? Bu soruların cevaplarına geçelim.

KOBİ destek kredisi nedir?

Ülkemizde 3 milyondan fazla KOBİ faaliyet göstermektedir. Türkiye ekonomisine her anlamda katkı sağlayan KOBİ’leri desteklemek ise büyük önem arz etmektedir. Çünkü ihracattan istihdama birçok alanda KOBİ’lerin katkısı yadsınamaz bir gerçektir.

Her ne kadar KOBİ’ler ülke ekonomisine katkı sağlasalar da bu katkı, yeterli değildir. Ülkemizdeki KOBİ’lerin bana sorarsanız, iki temel sorunu vardır. Bunlardan birincisi verimlilik, ikincisi ise finansmana erişimdir.

Verimlilikten kastım şudur: KOBİ’lerin toplam işletmeler içerisindeki payı %99,9’dur. 3,5 milyon KOBİ vardır. Büyük ölçekli işletme sayısı ise yaklaşık 5 bin civarındadır. Ancak, büyük ölçekli işletmelerin ekonomiye katkısı ile KOBİ’lerin katkısı hemen hemen aynıdır. Bu da bize KOBİ’lerin verimlilik problemi olduğunu göstermektedir.

Finansmana erişim problemi ise ülkemizde gittikçe yaygınlaşmaktadır. KOBİ olan esnafımız, uygun faizli kredi bulamamaktan dert yakınmaktadır. Faiz oranlarının yüksek olması nedeniyle banka kredilerine yaklaşamamaktadır. Bunun sonucu olarak da KOBİ destek kredilerinin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır.

KOBİ destek kredisi, KOBİ statüsünde olan esnafa verilen düşük faizli ve faizsiz kredileri ifade etmektedir. Birden fazla KOBİ destek kredisi vardır.

KOBİ destek kredisi 2025 nelerdir? Nasıl alınır?

Öncelikle KOBİ destek kredisi, kamu desteği ile sunulur. Özel bankaların KOBİ destek kredisi verebilme ihtimali ise yoktur. Çünkü özel bankalar, kamu yararından ziyade kar amacı güder. Bu nedenle, herhangi bir özel bankaya gittiğinizde size yüksek faizli kredi sunacaklardır.

KOBİ destek kredisini ya kamu kurumlarının desteği ile özel bankalar ya da kamu bankaları sunmaktadır. Bu nedenle, konuyu iki farklı başlıkta değerlendirebiliriz.

 • Kamu kurumları tarafından verilen KOBİ destek kredisi
 • Kamu bankaları tarafından verilen KOBİ destek kredisi

Her iki kredi türüne geçelim şimdi.

Kamu kurumları tarafından verilen KOBİ destek kredisi nelerdir?

Üç farklı kamu kurumu desteği ile KOBİ destek kredisi verilebilmektedir. Bu kurumlar; KOSGEB, TOBB ve Esnaf ve Sanatkarlar Odasıdır.

KOSGEB tarafından verilen KOBİ destek kredisi, faizsizdir. Ülkemizde tek faizsiz KOBİ destek kredisini bu kurum vermektedir. Kredi limiti, ilan edilen program aracılığıyla belirlenmektedir. Yani, standart bir üst limitten bahsedemeyiz. Genellikle limitlerin 50.000 TL, 100.000 TL, 150.000 TL civarında olduğunu söyleyebiliriz. Bu krediye başvuru yapabilmek için kurumun veri tabanına kayıt kesinlikle şarttır. Aksi takdirde başvuru yapabilme şansınız bulunmamaktadır. Bu kredinin ilk 6 ayı veya 1 yılı ödemesizdir. Yani, kredi taksitlerini bu sürelerden sonra ödemeye başlarsınız. Bu programa her zaman başvuru yapılamaz. İlan edilen dönemlerde başvuru yapmak mümkündür.

Özetlemek gerekirse;

 • Faizsizdir. Faiz alınmaz. Faizi, kurum karşılar.
 • Siz anaparadan sorumlu olursunuz.
 • Belirli bir süresi ödemesizdir. Kredi taksitlerine bu sürelerden sonra başlarsınız.
 • Üst limiti, standart değildir. Değişkendir.
 • Başvuru yapabilmek için ilan çağrısı gereklidir. Her zaman başvuru yapılmaz.
 • İlan verilmeden önce kurumun veri tabanına kayıt olunması önerilir. Kayıtlar, ücretsizdir.

TOBB tarafından verilen KOBİ destek kredisi ise düşük faizlidir. Bu krediyi alabilmek için TOBB’a bağlı bir odaya kayıt olmanız gerekmektedir. Bu odalar genellikle ya ticaret odası ya da sanayi odası olmaktadır. Eğer bu odalara kaydınız varsa aylık %1,85 faiz oranı üzerinden belirli miktarlara kadar kredi kullanabilirsiniz. Bu kredinin de ilk 6 ayı anapara taksit ödemesizdir.

Önemli uyarı: KOBİ destek kredisi budur.

Özetlemek gerekirse;

 • TOBB’a bağlı bir odaya kayıtlı olmalısınız.
 • Kredinin üst limiti, değişebilmektedir.
 • Aylık faiz oranı değişmek kaydıyla %1,85’dir.
 • İlk 6 ay boyunca anaparanın taksitlerini ödemezsiniz. Sadece faizin taksitlerini ödersiniz.
 • Toplam vade 18 aydır.
 • Bankalar, bu krediyi verse de öncelikle bağlı bulunduğunuz odaya gitmelisiniz.

Detaylı Bilgi Burada: TOBB Nefes Kredisi

Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından da KOBİ destek kredisi verilmektedir. Ancak, faizsiz değil; düşük faizlidir. Açıkçası, faiz oranı yok denecek kadar azdır. Yıllık faiz oranı %4 ile %5’tir. 1 yıldan az olanlara %4; 1 yıldan fazla vadesi olanlara ise %5 faiz oranı uygulanmaktadır. Üst limiti, değişebilmektedir. Kredi başvurusu yapabilmek için bu odaya kayıt olmanız gerekmektedir.

Özetlemek gerekirse;

 • Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na kayıt olunması gerekir.
 • Faiz oranı düşüktür. Yıllık %4 ya da %5’tir. Vade süresine göre değişir.
 • Üst limiti değişebilmektedir.
 • Teminat istenebilmektedir.
 • Başvuru için öncelikle TESKOMB şubesine gitmelisiniz.

Detaylı Bilgi Burada: Esnaf Kefalet Kredisi 

Kamu bankaları tarafından verilen KOBİ destek kredisi nelerdir?

Kamu bankaları arasında KOBİ’lere veren banka, Halk Bankası’dır. Ziraat Bankası daha çok çiftçilere; Vakıf Bankası ise memurlara yönelik bir bankadır. Halk Bankası ise tam bir esnaf bankasıdır. En uygun faizli krediyi genellikle Halk Bankası vermektedir. Halk Bankası tarafından aşağıdaki esnaflara KOBİ destek kredisi verilmektedir.

 • Kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyet gösterenlere kredi
 • Ustalık belgesine sahip olup yeni işyeri kuran girişimcilere kredi
 • Genç girişimci esnaflara kredi

KOBİ destek kredileri ile ilgili bize soru ve görüşlerinizi her zaman iletebilirsiniz.

Yorum yapın