Tavuk Çiftliği Kredisi 2024-2025 ve Tavuk Çiftliği Devlet Desteği 2024-2025

Tavuk çiftliği kredisi ile ilgili tüm bilinmeyenleri bu yazımızda bulabilirsiniz.

Tavuk çiftliği mi kurmak istiyorsun? Ya da tavuk çiftliği sahibi misin?

Yeteri kadar sermayen mi yok? Krediye ya da hibeye mi ihtiyacın var?

O zaman doğru adrestesin.

İhtiyacın olan tavuk çiftliği kredisi ve tavuk çiftliği devlet desteği ile ilgili doğru ve en kapsamlı bilgilere bu yazı aracılığıyla ulaşabilirsin.

Tavuk çiftliği devlet desteği 2025 nedir, ne değildir?

Tavuk çiftliği devlet desteği, tavuk çiftliği kurmak isteyip yeterli sermayeye sahip olmayan kişiler tarafından başvuru yapılan hibe ve kredi programlarını ifade etmektedir. Sadece yeterli sermayeye sahip olmayanlar değil, sermaye sahipleri de devletin bu desteklerinden faydalanabilmektedir. 

Ülkemizde tavuk çiftliği kurmak isteyip devlet desteklerinden faydalanmak isteyen kişilerin yararlanabileceği birçok destek programı bulunmaktadır. Bu programların tamamını size anlatacağız. Peki ama nedir bu programlar?

  1. Öncelikle tavuk çiftliği kredisi karşımıza çıkmaktadır. Destek adı üstünde kredi şeklinde verilmektedir. Ancak belli şartların yerine getirilmesi şarttır. Önemli faiz indirimleri yapılmaktadır.
  2. İkincisi genç çiftçi tavuk çiftliği hibe programıdır.
  3. Üçüncüsü TKDK tavuk çiftliği proje destekleri programıdır.

Yukarıdaki bu programlara başvuru yaparak tavuk çiftliği devlet desteği 2025 yılında alabilirsiniz. Her birisinin şartı ve prosedürleri farklıdır. Bu şartları, ilgili konu başlıklarında zaten anlatacağız.

Tavuk çiftliği kredisi 2025 nedir?

Tavuk çiftliği kredisi, tavuk çiftliği yatırımı yapmak isteyen yatırımcılara verilen bir kredidir. Tavuk çiftliği kredisini banka kredilerinden ayırmak gerekmektedir. Çünkü bu kredi, bir nevi sübvansiyonlu kredidir. Önemli ölçüde devlet tarafından faiz indirimi yapılmaktadır. Bu nedenle, kullanacağınız kredi için oluşan faiz maliyetinin önemli bir bölümü devlet tarafından karşılanmaktadır.

Doğrudan bankalar aracılığıyla da tavuk çiftliği kredisi kullanabilmeniz mümkündür. Ancak banka faiz oranları çok yüksek olduğu için kullanacağınız kredi neticesinde oldukça yüksek bir faiz maliyeti ile karşı karşıya kalırsınız. Bu nedenle, doğrudan bankalar üzerinden kredi kullanmak yerine aşağıda anlatacağımız Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası işbirliğinde sunulan Ziraat Bankası tavukçuluk kredisine yoğunlaşmanızı öneririm.

Bu nedenle, tavuk çiftliği kredisi veren bankalar adı altında size herhangi bir banka ismi vermeyeceğim. Nedeni ortada. Eğer kredi başvuru şartlarını sağlıyorsanız, yani kredi siciliniz temiz ve gelir durumunuzu ispatlayabiliyorsanız her bankadan yüksek faizli tavuk çiftliği kredisi çekebilirsiniz. Tavuk çiftliği kredisi veren bankalar 2025 adı altında  sizi yönlendirebileceğim tek banka, sübvansiyonlu kredi olması nedeniyle T.C. Ziraat Bankası’dır.

Aşağıda anlatacağım tavuk çiftliği kredisi için muhattap olacağınız banka, T.C. Ziraat Bankası’dır. Başvurunuzu her zaman yapabilirsiniz.

Tavuk çiftliği kredisi nasıl alınır, şartları nelerdir?

Tavuk çiftliği kredisini ikiye ayırmak gerekiyor. Bunlar:

  1. Tavuk sektörü ve
  2. Tavuk sektörü damızlık yetiştiriciliği

Her ikisinin şartları farklılık göstermektedir. Alınma yöntemleri ise aynıdır.

Ziraat Bankası tavuk çiftliği kredisi için başvurunuzu Ziraat Bankası şubelerine yapabilirsiniz. Banka şubesine giderken aşağıdaki belgeleri yanınıza almayı unutmayınız.

İşte o belgeler:

Gerçek kişilerin ibraz etmesi gereken belgeler:

• Nüfus cüzdanı

• Çiftçi Belgesi/ÇKS Belgesi

• Tarımsal işletmesini tevsik edici belgeler (tapu kaydı, kira kontratı, v.b)

• Krediye karşılık gösterilecek teminatlara ilişkin belgeler

• Bilanço esasına göre faaliyet gösteren işletmelerden son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu

Tüzel kişilerin ibraz etmesi gereken belgeler:

• Çiftçi Belgesi/ÇKS Belgesi

• Tüzel kişilik ana sözleşmesinin (varsa değişikliklerin) yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesi

• Oda kayıt belgesi

• Vergi levhası

• Tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin, temsil yetkisine ilişkin kararlar ve noter onaylı imza sirküleri

• Yeni kurulan tüzel kişilikler için kuruluş ve/veya son yıla ait, diğerlerinde ise en az son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu

• Tarımsal işletmesini tevsik edici belgeler (tapu kaydı, kira kontratı vb)

• Krediye karşılık gösterilecek teminatlara ilişkin belgeler

Tavuk sektörü kredisi

Öncelikle tavuk sektörüne ilişkin kredi programından bahsetmek istiyorum.

Bu krediden faydalanabilmek için ya belirli bir kapasitede işletme kurmak ya da kurulan işletmeyi istenilen kapasiteye ulaştırmak gerekmektedir.

Peki ama talep edilen kapasite nedir?

Talep edilen kapasiteler şu şekildedir:

  • Etlik piliç yetiştiriciliğinde en az 10.000 adet kapasite
  • Yumurta tavuğu yetiştiriciliğinde en az 7.500 adet kapasite

Bu krediden faydalanabilmeniz için yukarıda bahsedilen kapasitelerde işletme kurmanız ya da işletmenizin olması gerekiyor.

Tavuk sektörü için iki tür tavuk çiftliği kredisi bulunmaktadır. Bunlar, yatırım ve işletme kredileridir.

Yatırım kredisi kullanmanız durumunda aşağıdaki giderleri yapabilirsiniz.

• Kümes, gübre işleme tesisi, yumurta işleme, tasnif, paketleme ünitesi/tesisi, yapımı ve tadilatlarını,

• bio-güvenlik önlemlerini,

• kendi elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından (güneş) üretmek için gerekli olan tesis ve alet-ekipman,

• diğer ilgili alet-ekipman ve makine alımı ile diğer yatırım giderleri

İşletme kredisi kullanmanız durumunda ise aşağıdaki giderleri yapabilirsiniz.

• Ruhsatlı kanatlı üretim işletmelerinden, yetiştirilmek üzere alınacak ticari civciv ve yarka alımı

• bu hayvanların yem ve diğer işletme giderleri

Tavuk sektörü damızlık yetiştiriciliği kredisi

Tavuk sektörü damızlık yetiştiriciliği kredisinde ise talep edilen kapasiteler ise şu şekildedir:

  • Damızlık etlik piliç yetiştiriciliği ve damızlık yumurta yetiştiriciliğinde en az 10.000 adet kapasite
  • Ankara Tavukçuluk Araştırma İstasyonu Müdürlüğünce ülkemizde geliştirilmiş hatlarla yapılacak damızlık yumurta yetiştiriciliğinde en az 1.000 adet kapasite

Bu krediden faydalanabilmeniz için yukarıda açıklanan kapasitelerde işletme kurmanız ya da kurmuş olduğunuz işletmeyi bu kapasiteye çıkarmanız gerekmektedir.

Yatırım kredisi kullanmanız durumunda kredinizi aşağıdaki harcamalar için kullanabilirsiniz.

• damızlık kümes, damızlık kanatlı üretimi yapmak kaydıyla kuluçkahane, gübre işleme tesisi, yapımı ve tadilatını,

• bio-güvenlik önlemlerini,

• kendi elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından (güneş) üretmek için gerekli olan tesis ve alet-ekipman alımı,

• ilgili alet-ekipman ve makine alımı ile diğer yatırım giderleri

İşletme kredisi kullanmanız durumunda kredinizi aşağıdaki gider kalemleri için kullanabilirsiniz.

• yurtiçi veya yurt dışı damızlık kanatlı üretim işletmeleri ve kuluçkahanelerden yetiştirilmek üzere alınacak kuluçkalık damızlık yumurta, damızlık civciv ve damızlık yarka alımı

• bu hayvanların yem ve diğer işletme giderleri

Tavuk çiftliği kredisi ne kadar 2025?

Tavuk sektörü kredisi ile tavuk sektörü damızlık yetiştiriciliği kredisi faiz oranları ve kredi üst limitleri birbirinden farklıdır.

Tavuk sektörü kredisinde yatırım kredisi faiz oranı indirimi %50’dir. İşletme kredisi faiz indirimi ise %25’tir. En fazla kullanabileceğiniz kredi miktarı ise 3.000.000 TL’dir.

Damızlık kredisinde ise yatırım kredisi ve işletme kredisi faiz oranı %100’dür. Yani tavuk sektörü damızlık yetiştiriciliği kredisinde kredi faizsizdir. Kredinin miktarı ise en fazla 7.500.000 TL’dir. Yalnız bu miktarlar güncel olmayabilir, bankadan güncel miktarları öğrenebilirsiniz.

Genç çiftçi tavuk çiftliği hibe desteği nedir?

Genç çiftçi hibe programı sayesinde 30.000 TL’ye kadar tavuk çiftliği için hibe alabilmeniz mümkün olabilmektedir. Her yıl bir kez olmak üzere bu destek çağrısı, Bakanlık tarafından yapılmaktadır. Bu nedenle, çağrı dönemlerini takip etmeniz gerekmektedir. Salma tavukçuluk hibe için en önemli destek programlarından birisidir.

TKDK tavuk çiftliği proje destekleri 2025 nelerdir?

TKDK da tavuk çiftliği projeleri ile ilgili hibe verebilmektedir. TKDK’dan bu hibeyi alabilmeniz için öncelikle kapsamlı bir proje yazmanız gerekmektedir. Ancak her zaman bu hibe desteği için TKDK’ya başvuru yapabilmeniz mümkün değildir.

Yılın belirli dönemlerinde ilan edilen hibe programlarını takip etmeniz gerekmektedir. Aynı zamanda ne yazık ki her ilde TKDK İl Koordinatörlüğü bulunmamaktadır. Bu nedenle, bulunduğunuz ilde TKDK İl Koordinatörlüğü olup olmadığını buradan öğrenebilirsiniz.

TKDK, proje maliyetlerinizin tamamını karşılamaz. %50 ile %70 arasında değişen destek oranları bulunmaktadır. Bu nedenle, TKDK’dan hibe almak istiyorsanız, sermayenizin kuvvetli olması gerekmektedir.

KOBİ destek kredisi isimli yazımızı inceleyerek KOBİ’lere yönelik destek kredilerini de öğrenebilirsiniz.

Yorum yapın